کلید واژه : مرور تئاتر ایرانامتیازدهی دپارتمان نقد تئاتر فستیوال به نمایش های بخش مرور تئاتر ایران


دپارتمان نقد تئاتر فستیوال بخش مرور تئاتر ایران را بخشی جانبی در جشنواره تئاتر فجر می داند و معتقد است اساس برگزاری جشنواره برای رونمایی از آثار جدید تئاتر کشور است و بخش مرور تئاتر باید به عنوان بخشی جانبی و نه مسابقه ای در جشنواره باشد . با این ...

تئاتر فستیوال

ژاله صامتی : امیدوارم هنر جزء الویتهای دولت چه از لحاظ مالی و چه معنوی قرار گیرد


ژاله صامتی بازیگر و کارگردان تئاتر ، امسال در جشنواره تئاتر فجر با نمایش " برف سرخ "  در دو بخش مرور تئاتر ایران و مسابقه مرور تئاتر ایران حضور دارد و قرار است این نمایش در آخرین روز جشنواره در تماشاخانه باران به روی صحنه رود . به این بهانه تئاتر ف ...