کلید واژه : مریم دادخواه


تئاتر فستیوال

معرفی هیئت انتخاب مرحله دوم جشنواره تئاتر تجربه


هیئت انتخاب، مرحله دوم بخش اصلی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه ، ستاد برگزاری نوزدهمین دوره از جشنواره اسامی هیئت ارزیابی و انتخاب مرحله دوم بخش اصلی این جشنواره ر ...

آثار راه یافته به بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی مشخص شدند


تعداد ۹ نمایش برای بخش مناطق (خلیج فارس) بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب شدند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، پس از ارزیابی آثار راه‌یافته به مرح ...