کلید واژه : مریم میلانی


تئاتر فستیوال

جهانگیر الماسی : نمایش “برزیلیا” شروع خوبی برای یک گروه متحد ، جوان و بی ادعا است


نمایش "برزیلیا" به کارگردانی پوریا عبدی ، که شب گذشته ، 15 آبان ماه نخستین اجرای خود را پشت سر گذاشت ، میزبان هنرمندانی چون جهانگیر الماسی نویسنده ، بازیگر و کارگردان و مریم میلانی کارگردان سینما بود و زنگ افتتاح نمایش توسط جهانگیر الماسی نواخته شد ...