کلید واژه : مسابقه تئاتر ایران جشنواره تئاتر فجر


تئاتر فستیوال

معرفی نمایش های بخش “مسابقه تئاتر ایران” سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر


بیست و هشت نمایش از بخش های گوناگون سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای حضور در بخش "مسابقه تئاتر ایران" انتخاب شدند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ستاد خبری روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بیست و هشت اثر ...