کلید واژه : مسلم خراسانی


نقدی بر نمایش " دال " به نویسندگی و کارگردانی مسلم خراسانی

جای خالی تأمل و تجربه


تنها نکته مثبت نمایش " دال " به کارگردانی مسلم خراسانی طراحی صحنه اثر است که منطبق است بر سوژه و آن را عینیت می بخشد ، البته همین تنها نکته مثبت در نتیجه ی کارگردانی غلط و میزانسن اشتباه ، اثر گذاری اش را از دست می دهد و بلا استفاده می ماند . اینک ...

اجرای ویژه هنرمندان نمایش «داستان باغ وحش»


نمایش «داستان باغ وحش» به نویسندگی ادوارد آلبی و کارگردانی مسلم خراسانی ، امروز ، شنبه دوم اسفندماه ویژه هنرمندان به صحنه خواهد رفت.  به گزارش تئا‌تر فستیوال ، این نمایش، که از ۱۵ بهمن ماه، اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی آغاز کرده ت ...