کلید واژه : مضامین شهروندی


تئاتر فستیوال

انتشار فراخوان سومین جشنواره تئاتر شهروند سقز


فراخوان سومین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند سقز باهدف پرداختن به مضامین شهروندی منتشر شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، سومین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند توسط شورای اسلامی و شهرداری شهر سقز و شهر صاحب با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، ...