کلید واژه : معرفی شورای سمینار پژوهشیمعرفی شورای علمی ˝سمینار پژوهشی˝ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر


دکتر محمدباقر قهرمانی، دکتر بهروز بختیاری، دکتر حامد سقاییان و دکتر محمدرضا مریدی به‌عنوان اعضای شورای علمی سمینار پژوهشی ˝نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر˝ سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شدند. به ...