کلید واژه : معیار جشنواره‌های تئاتر استانی


مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها مطرح کرد :

معیار جشنواره‌های استانی تطابق با شیوه‌نامه برگزاری است


محمدرضا الوند مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها با اعلام این خبر که معیار اعتبار جشنواره‌های استانی تطابق با شیوه‌نامه است، تاکید کرد سقف تعداد آثار پذیرفته‌شده از سوی جشنواره‌های استانی که در شیوه‌نامه ذکر شده است به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. به گزار ...