کلید واژه : مهدی خجستگی


تئاتر فستیوال

میزبانی مرکز تئاتر کانون از «پاهای خانم هزار پا»


نمایش «پاهای خانم هزار پا» با نقش‌آفرینی نوجوانان دارای نیازهای ویژه در مرکز تئاتر کانون اجرا می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «پاهای خانم هزار پا» به کارگردانی مهدی خجستگی با مشار ...