کلید واژه : مهدی ناصری


تئاتر فستیوال

«این بخاری به خواری می‌سوزد» خوانش می‌شود


نمایشنامه خوانی «این بخاری به خواری می‌سوزد» در تماشاخانه فنی‌زاده برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه خوانی «این بخاری به خواری می سوزد» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی اشکان درویشی از روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه در سالن فن ...