کلید واژه : مهسا جهانشاهیاجرای نمایش «تاریخ انقضای ذهن دیوانه» در سالن استاد فنی‌زاده


نمایش «تاریخ انقضای ذهن دیوانه» نوشته مشترک مونا رضایی و مسعود ترابی به کارگردانی مسعود ترابی در سالن استاد فنی زاده اجرا خواهد شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، این اثر نمایشی از 5 شهریور ماه هر شب ساعت 19:30 مرکز آفرینش منشور هنر (سالن استاد ...