کلید واژه : موسیو ابراهیم


تئاتر فسیتوال

“موسیو ابراهیم” به یاد زنده یاد داوود رشیدی روی صحنه می‌رود


نمایش " موسیو ابراهیم" به کارگردانی عیرضا کوشک جلالی به پاس یاد و خاطره داوود رشیدی روی صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، "موسیو ابراهیم" که بر اساس نمایشنامه "موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن" اریک امانوئل اشمیت توسط علیرضا کوشک جلالی طراحی و ...