کلید واژه : مونا رحمانی


تئاتر فستیوال

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد


طی حکمی از سوی مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان و رئیس تماشاخانه ایرانشهر مونا رحمانی لشگری به‌عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ا ...