کلید واژه : مژگان عزیزیدبیر جشنواره تئاتر معلولین : تئاتر معلولین نوعی تئاتر درمانی است


نشست خبری اولین جشنواره تئاتر معلولین استان تهران صبح امروز دوشنبه 28 مهر ماه با حضور معاون توانبخشی استان تهران، دبیر و دبیر اجرایی جشنواره در سالن کنفرانس شیرخوارگاه آمنه برگزار شد.   به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از مهر ، نشست خبری ا ...