کلید واژه : میکایئل شهرستانییادداشت مصطفی عبداللهی برای تولد میکائیل شهرستانی


مصطفی عبداللهی، کارگردان تئاتر : به صحنه سوگند این بیماری خوف‌انگیز یارای مقابله با اراده پولادین من را ندارد اما اگر صحنه را از من بگیرند جان می‌سپارم به گزارش تئاتر فستیوال ،  "مصطفی عبداللهی"، نویسنده و کارگردان تئاتر در یادداشتی به مناسب س ...