کلید واژه : ناصر حسينى مهررونمایی از پوستر نمایش «مائوزر»


پوستر نمايش «مائوزر» به كارگردانى ناصر حسينى مهر طراحى شد؛ پوسترى كه حسينى مهر معتقد است مى تواند مخاطب نمايش را حيرت‌زده كند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از مهر ، نمايش «مائوزر» از آثار هاينر مولر كه اين روزها خود را براى اجراى عمومى آماد ...