کلید واژه : نشست هنر روایت در هومر، تئاتر فجر، جشنواره تئاتر فجر


تئاتر فستیوال
در نشستی در جشنواره تئاتر فجر :

هنر روایت در منظومه‌های هومر مرور شد


نشست «هنر روایت در هومر»  امروز با سخنرانی تئودوروس اسپیریتو از کشور یونان، بیرباس، کوتلاکی، حکمت ملاصالحی و کیان سهیل و امیرعلی نجومیان درتالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین‌الم ...