کلید واژه : نقد شب آوازهایش را می خواندریتم ِ انهدام


یادداشتی بر نمایش " شب آوازهایش را می خواند " به کارگردانی رضا گوران این مطلب همزمان با اجرای عموم نمایش " شب آوزاهایش را می خواند " در وب سایت تئاتر فستیوال منتشر شده بود و اکنون به بهانه اجرای این نمایش در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر ف ...