کلید واژه : نقد نمایش این یک اعتراف است


نقدی بر نمایش «این یک اعتراف است» به کارگردانی شادی اسدپور

این یک اعتراف است : اکسپرسیونیسم


سادگیِ پیچیدۀ ” این یک اعتراف است” اصلی ترین ویژگی این نمایش به کارگردانی شادی اسدپور  است.  اینکه نویسنده ، کارگردان و نهایتا بازیگر این نمایش توانسته اند پیچیده ترین مفاهیم فلسفی، روانشناختی و نهایتا انسانی را در عین سادگی برای هر مخاطبی و از هر ق ...