کلید واژه : نقد نمایش ناسور


تئاتر فستیوال
یادداشتی بر نمایش “ناسور” به کارگردانی افسانه زمانی

افسانه ای از زمان قدیم ، در جدیدترین اثر افسانه زمانی


شنیدیم که در تماشاخانه حافظ ، تئاتری در نمایش است با نام ناسور- که معنی زخمی کهنه و چرکین می دهد – . با دیدن پرتره های آکتورهای این تئاتر که در فضای – به اقوال امروزی ها – مجاز گونه که تلگرامش نامیدند ولی همان کارکرد تلگراف خودمان را دارد ، پخش شده ...

تئاتر فستیوال

افسانه ای از زمان قدیم ، در جدیدترین اثر افسانه زمانی


یادداشتی بر نمایش "ناسور" به کارگردانی افسانه زمانی شنیدیم که در تماشاخانه حافظ ، تئاتری در نمایش است با نام ناسور- که معنی زخمی کهنه و چرکین می دهد - . با دیدن پرتره های آکتورهای این تئاتر که در فضای - به اقوال امروزی ها - مجاز گونه که تلگرام ...

سهراب سلیمی : نمایش “ناسور” تمام آیین ها را به خدمت درام در آورده است .


نمایش " ناسور " به نویسندگی خیرالله تقیانی پور و کارگردانی افسانه زمانی بعد از اجرا در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی - سنتی ، اجرای عمومی خود را در تالار حافظ پشت سر می گذارد . سهراب سلیمی کارگردان پیشکسوت تئاتر یکی از هنرمندانی است که تا به امرو ...