کلید واژه : نمایشنامه خوانی اینک انسان


تئاتر فستیوال

“اینک انسان” در خانه نمایش خوانش می شود


گروه نمایشی پایا  با نمایشنامه خوانی "اینک انسان " 15 و 22 آبانماه در خانه نمایش  میزبان علاقه مندان است. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش : شایان قنادزاده نویسنده و کارگردان "اینک انسان " ؛  قصد دارد این ن ...