کلید واژه : نمایشنامه شایعاتنمایشنامه «شایعات» خوانش می شود


نمایش «شایعات» نوشته نیل سایمون در فرهنگسرای نیاوران نمایشنامه خوانی می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال، این نمایشنامه خوانی به کارگردانی بهادر آذری اول شهریور ماه ساعت 18 در فرهنگسرای نیاوران نمایشنامه خوانی می‌شود. در این نمایشنامه خوانی که به صورت ...