کلید واژه : نمایشنامه «شب بیست و یکم» نوشته محمود استادمحمد


تئاتر فستیوال

نمایشنامه «شب بیست و یکم» خوانش می شود


نمایشنامه «شب بیست و یکم» نوشته محمود استادمحمد به کارگردانی کامبیز بنان در فرهنگسرای نیاوران خوانده می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، این نمایشنامه سال ۵۲ نوشته شده و در سال۵۶ با بازی خسرو شکیبایی و بهروز به‌نژاد توسط نویسنده روی صحنه رفته است ...