کلید واژه : نمایش آقای شادیلغو اجرای “آقای شادی” در سوم آبان ماه


نمایش "آقای شادی" شنبه ، 3 آبان ، به دلیل شروع ماه محرم اجرا نخواهد شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "آقای شادی" به نویسندگی و کارگردانی فرهاد نجفی که از 13 مهر ماه در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه رفته است ، شنبه ، 3 آبان ، به دلیل شروع ما ...

اجرای ویژه هنرمندان نمایش ” آقای شادی”


نمایش “ آقای شادی " ویژه هنرمندان و منتقدان به روی صحنه می روند . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش " آقای شادی " روز شنبه 26 مهر ماه 93 ویژه هنرمندان به روی صحنه می رود . نمایش " آقای شادی " به نویسندگی و کارگردانی فرهاد نجفی که از 13 مهر اجرای خود ...