کلید واژه : نمایش آهو اگر نهال


تئاتر فستیوال

علیرضا داوری : اسطوره ها تاریخ مصرف ندارند./ اسطوره ها برخاسته از زندگی اجتماعی مردم هستند.


علیرضا داوری  یکی از کارگردان های جوان و آینده دار کشور است که در بندرعباس به فعالیت در عرصه ی تئاتر مشغول است . او با نمایش "آهو اگر نهال" که به یکی از اسطورهای جنوب کشور می پردازد ، در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده است . به همین بهانه ...

“آهو اگر نهال” خوانشی از موجود افسانه‌ای دوال پا


یادداشتی بر نمایش " آهو اگر نهال " به کارگردانی علیرضا داوری به بهانه اجرایش در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوال پا در افسانه‌های ایرانی موجودِ به ظاهر ذلیل و کم‌توانی است که بر سر گذر نشسته و آه و فغانی سر می‌دهد که دل آدمی برا ...

تاخیر ۴۵ دقیقه ای ، یک صندلی و چند بلیت و نمایش های بی بروشور / حاشیه های روز پنجم فجر سی و چهارم


سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مثل هر رخداد هنری و اجتماعی دیگری با حاشیه هایی همراه است ، حاشیه هایی که خواندن آنها هم برای مسئولین و هم برای مخـــــاطبین تئاتر و صد البته برای رصد کنندگان رخدادها و امور فرهنـــــگی و هنری خــــالی از ل ...