کلید واژه : نمایش ادیسه روسیهجلسه کتابخوانی در چهارسو با “ادیسه” روسی


یادداشتی بر نمایش "ادیسه" به کارگردانی الکسی للیاوسکی به بهانه ی اجرا در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک شما را نمی دانم اما من ترجیح می دهم "کتاب" بخوانم ، نه ای بوک (ebook) و نه کتاب صوتی و نه pdf و ... چه برسد به اینک ...