کلید واژه : نمایش بازی بی کلام 1 و 2ساعت اجرای نمایش “بازی بی کلام ۱ و ۲” تغییر کرد


نمایش «بازی بی کلام ۱و۲» به کارگردانی مشترک علی اکبر علیزاد وعلی رضا کی‌منش به دلیل درخواست تماشاگران در هفته دوم اجرای خود ساعت ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «بازی بی کلام ۱و۲» نوشته ساموئل بکت است. این نمایش کار مشترک علی ...