کلید واژه : نمایش تالاب هشیلان


یادداشتی بر نمایش «تالاب هشیلان» به کارگردانی نوشین تبریزی به بهانه اجرا در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ؛

شریف، مردمی، هنرمندانه


"تالاب هشیلان" یک نام پیچیده است برای یک نمایش ساده و پیچیدگیِ نامِ نمایش و سادگیِ خودِ اثر ، هر دو حُسن این اثر نوشین تبریزی محسوب می شوند . در واقع ما یک قصه ی ساده ی خانوادگی را روی صحنه می بینیم ، قصه ای که گویا هر روز در اطرافمان جریان دارد و ن ...

در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال:

نوشین تبریزی: «تالاب هشیلان» به تاثیرات جبران ناپذیر اتفاقات می پردازد


نوشین تبریزی نویسنده و کارگردان تئاتر که نمایش هایی چون “طعم آلوی جنگی” ، “خانه پدری” ، “گنجفه” و … را در کارنامه هنری خود دارد ، در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با نمایش « تالاب هشیلان» در بخش غیررقابتی حضور پیدا کرد و این نمایش را در تا ...