کلید واژه : نمایش جوجه تیغی


تئاتر فستیوال

بهرام افشارى با «جوجه تیغى» به ایرانشهر مى آید


نمایش «جوجه تیغی» بهرام افشارى در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، «جوجه تیغی» به نویسندگی و کارگردانی و بازی بهرام افشاری دوباره پس از 3 سال در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی ص ...

«جوجه تیغی» به خانه هنرمندان ایران می رود


 نمایش «جوجه تیغی» در خانه هنرمدان ایران به روی صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «جوجه تیغی» به کارگردانی بهرام افشاری از یکشنبه 11 مرداد در نمایش‌خانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به روی صحنه خواهد رفت. بهرام افشاری به‌عنوان ت ...