کلید واژه : نمایش خانه ام ویران


در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی

معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان


بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان در زاهدان به پایان می‌رسد. به گزارش تئاتر فستیوال ، در بخش صحنه ای بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان در زاهدان یازده اثر نمایشی از شهرهای زاهدان، زابل، سراوان، چابهار، ...