کلید واژه : نمایش رادیویی دوست من بهاءالدین


تئاتر فستیوال

برگزاری بزرگداشت شیخ بهایی در رادیو نمایش


«دوست من بهاءالدین» به کارگردانی بهرام سروری نژاد در رادیو نمایش اجرا می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، علاقمندان به زندگی شیخ بهایی می توانند روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه، شنونده نمایش «دوست من بهاءالدین» از رادیو نمایش باشند. نمایش «دوست من ب ...