کلید واژه : نمایش سرود هزار افیلیای عاشق


تئاتر فستیوال
در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال :

رضا موسوی: “سرود صدهزار افلیای عاشق” بیانگر عمق دردمندی و خسارات روحی روانی بازماندگان جنگ است


کارگردان نمایش"سرودصدهزارافلیای عاشق" ازخصوصیات و جزئیات این نمایش گفت. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی نمایش "سرودصدهزارافلیای عاشق"، رضاموسوی کارگردان این نمایش گفت: این نمایش براساس متنی از دکتر قطب الدین صادقی و توسط گروه هوم بازن ...