کلید واژه : نمایش سینا سینا … عباس


تئاتر فستیوال

نمایش “سینا سینا … عباس” در روایت صحنه نقد می شود


نمایش "سینا سینا... عباس" درسومین برنامه روایت صحنه درمجموعه تئاترشهرنقد و بررسی خواهد شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس نمایش"سینا سینا... عباس" که با محوریت شهدای مدافع حرم و مقاومت دربرابر تجاوز ...