کلید واژه : نمایش صور فلکی


تئاتر فستیوال
نقدی بر " تقریبا بیست و دو هفتم " به کارگردانی سارا فعلی و مائده شانه ساز

” تقریبا بیست و دو هفتم ” یا دقیقا غیرهنرمندانه !


از بدو پیدایش هنرهای نمایشی ، فلسفه به عنوان سوژه ای جذاب و چه بسا اصلی ترین سوژه ؛ مورد توجه و علاقه ی درام نویسان و اهالی تئاتر بوده و هست . در واقع تئاتر در یکی از اصلی ترین شاخه هایش ابزاری بوده است برای بیان و تبیین اندیشه های فلسفی . و امرو ...

فیزیک کوانتوم با رنگ و بوی تئاتر


یادداشتی بر نمایش " صور فلکی " به کارگردانی اشکان جنابی نیک پین (Nick Peyne) نمایشنامه نویس جوان انگلیسی الاصل است که این روزها "صور فلکی" او به کارگردانی اشکان جنابی در ایران به روی صحنه رفته است . "صور فلکی" نمایشنامه ای ساده ، اما بهره مند ...