کلید واژه : نمایش عروسکی اکو” اکو ” ، مبتدی اما خوب


یادداشتی بر نمایش " اکو " به کارگردانی امید انصاری به بهانه اجرایش در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی دو آدم ، کره ایی را کشف می کنند و آن را تا وسط صحنه می آورند. شادمان از کشف خود متوجه صدایی می شوند. صحنه ی رشد اولین موجود زنده ر ...