کلید واژه : نمایش نقره ای


تئاتر فستیوال

آغاز رپرتوار «مکتب تهران» با اجرای دو نمایش از جلال تهرانی


با شروع دو اجرای «دور دنیا در هشتاد روز» و «نقره ای» از یکشنبه ۲۰ دی رپرتوار «مکتب تهران» آغاز می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، از یکشنبه ۲۰ دی ماه با شروع دو اجرای «دور دنیا در هشتاد روز» و «نقره ای» رپرتوار «مکتب تهران» آغاز می شود. جلال ت ...