کلید واژه : نمایش نویسندهیک عروسک ِ غول آسای ِ منطقی


نقدی بر نمایش " نویسنده " از هلند به نویسندگی اولریک کواد و به کارگردانی جو استروکرومن به بهانه اجرایش در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک اصلی ترین شاخصه ای که "نویسنده" را برای مخاطب ایرانی جذاب می کنند یک عروسک غول پیک ...

تئاتر فستیوال

اولریک کواد ، نویسنده و عروسک گردان “نویسنده” : بزرگی عروسک از بزرگی شخصیت “هامسون” نشأت گرفته است .


نمایش "نویسنده" به نویسندگی اولریک کواد (Ulrike Quad) و به کارگردانی جو استروگرومن (Jo Stromgren) از کشور هلند یکی از نمایش هایی است که در شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی مبارک به روی صحنه رفت . در این نمایش که راجع به یک نویسنده نروژی به نام "کنوت ...