کلید واژه : نمایش های بخش به علاوه فجر


تئاتر فستیوال
اجرای 26 نمایش در هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر


سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در هشتمین روز برگزاری خود که روز هشتم بهمن ماه است، میزبان 10 نمایش در بخش صحنه‌ای و 12 نمایش در بخش به علاوه فجر و 4 نمایش در بخش محیطی است. اجراهای بخش صحنه ای تالار اصلی: نمایشی در این روز اجر ...

تئاتر فستیوال
اجرای 29 نمایش در ششمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل ششمین روز جشنواره تئاتر فجر


سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در ششمین روز خود میزبان 10 نمایش در بخش صحنه‌ای ، 7 نمایش در بخش محیطی و 12 نمایش در بخش به علاوه فجر خواهد بود . به گزارش تئاتر فستیوال ، سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در ششمین روز برگزاری خود در ششم بهمن ماه میز ...

اجرای 28 نمایش در چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر


در چهارمین روز سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ، ۹ اثر در بخش صحنه‌ای ، 7 اثر در بخش محیطی و 12 نمایش در بخش به علاوه فجر اجرا می‌شود.   به گزارش تئاتر فستیوال ، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه نمایش هایی از ژاپن ، ترکیه ، تهران ، اهواز ، اص ...

تئاتر فستیوال
اجرای 28 نمایش در سومبن روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل سومین روز جشنواره تئاتر فجر


 در سومین روز سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ، 9 اثر در بخش صحنه‌ای ، 5 اثر در بخش محیطی و 14 نمایش در بخش به علاوه فجر اجرا می‌شود.   به گزارش تئاتر فستیوال ، روز یکشنبه سوم بهمن ماه نمایش هایی از ژاپن ، بلغارستان ، فرانسه ، شیراز ، ...

تئاتر فستیوال
اجرای 31 نمایش در دومبن روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل دومین روز جشنواره تئاتر فجر


دومین روز از سی‌و‌ پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با ۱۰ نمایش صحنه‌ای و ۱۴ نمایش در بخش به علاوه فجر و ۷ اجرای خیابانی ، میزبان مخاطبان خود می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، شنبه دوم بهمن ، نمایش هایی از کشور عراق و شهرهای قزوین ، کرج ، بن ...