کلید واژه : نمایش های مرور


تئاتر فستیوال

اسامی آثار پذیرفته شده در بخش مرور تئاتر فجر اعلام شد


دبیرخانه سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر نتایج آثار متقاضی حضور در بخش مرور تئاتر ایران (تهران و سایر استان‏‌ها) را اعلام کرد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نتایج اعلام شده در بخش مرور تئاتر ایران در بخش تهران براساس ظرفیت اعلام شده در فراخوان و رجوع ...