کلید واژه : نمایش پدران مادران و فرزندانآرش عباسی با «پدران، مادران و فرزندان» به جشنواره تئاتر مقاومت می آید


آرش عباسی در حال آماده سازی نمایش «پدران، مادران و فرزندان» با حضور بازیگرانی از چند کشور جهت شرکت در پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت است. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «پدران، مادران و فرزندان» نمایشی چند ملیتی است که با حضور بازیگرانی ...