کلید واژه : نمایش چمدان و سگ ملوس


تئاتر فستیوال

تئاتر شهر میزبان «چمدان و سگ ملوس» می شود


نمایش «چمدان و سگ ملوس» به کارگردانی آلبرت بیگجانی در سالن سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش عروسکی «چمدان و سگ ملوس» به کارگردانی آلبرت بیگجانی اجراهای عمومی خود را در سالن سایه مجموعه تئاترشهر آغاز می‌کن ...