کلید واژه : نمایش گزارش به آکادمیاجرای دوباره «گزارش به آکادمی» در مکتب تهران


نمایش «گزارش به آکادمی» بار دیگر از ۱۶ آذرماه در تماشاخانه مکتب تهران به صحنه می‌رود. به گزارش تئا‌تر فستیوال ، «گزارش به آکادمی» به طراحی و کارگردانی حسین پاکدل به دلیل استقبال خوب مخاطبان اجرای خود را بار دیگر از ۱۶ آذرماه در تماشاخانه مکتب ...

˝گزارش به آکادمی˝ حسین پاکدل به مکتب تهران می‌رود


حسین پاکدل نمایش˝گزارش به آکادمی˝ فرانتس کافکا را در سالن مکتب تهران اجرا می‌کند. به گزارش تئاتر فستیوال ، حسین پاکدل نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر پس از اجرای "گزارش به آکادمی" نوشته فرانتس کافکا با بازی محسن خاموشی که چندی پیش فقط در ...