کلید واژه : نیک پین


تئاتر فستیوال
نقدی بر " تقریبا بیست و دو هفتم " به کارگردانی سارا فعلی و مائده شانه ساز

” تقریبا بیست و دو هفتم ” یا دقیقا غیرهنرمندانه !


از بدو پیدایش هنرهای نمایشی ، فلسفه به عنوان سوژه ای جذاب و چه بسا اصلی ترین سوژه ؛ مورد توجه و علاقه ی درام نویسان و اهالی تئاتر بوده و هست . در واقع تئاتر در یکی از اصلی ترین شاخه هایش ابزاری بوده است برای بیان و تبیین اندیشه های فلسفی . و امرو ...

تئاتر فستیوال

یک نمایش بد ؛ متهم : مترجم


نقدی بر نمایش " اگر " به کارگردانی وحید رهبانی وقتی دیدن نمایش "صور فلکی" ( Constellations ) یا به تعبیر وحید رهبانی " اگر " را در یکی از بهترین سالن های پایتخت انتخاب می کنید انتظار هر غافلگیری را دارید به جز نابودی متن اصلی و روایت غلط کارگردان ...