کلید واژه : همایش ملی رادی‌شناسی


تئاتر فستیوال

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ملی «رادی شناسی»


مهلت ارسال چکیده­ مقالات پژوهشی پنجمین دوره­ همایش ملی «رادی‌شناسی» به دبیرخانه­ این همایش تمدید شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، بر اساس درخواست متقاضیان شرکت در پنجمین دوره­ همایش ملی رادی­ شناسی و بر اساس تصمیم شورای سیاست­گذاری این دوره نسبت ...