کلید واژه : هیات انتخاب بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه»


تئاتر فستیوال

معرفی هیات انتخاب بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه»


پیمان شریعتی، کوروش زارعی و علیرضا عاقل زاده به عنوان هیات انتخاب بخش مدافعان حرم سومین سوگواره «خمسه» معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، پیمان شریعتی، کوروش زارعی و علیرضا عاقل زاده هیات انتخاب مرحله بازبینی آثار بخش مدافعان حرم سومین س ...