کلید واژه : والنتینا والنتینی


تئاتر فستیوال

تاکید بر توجه به نیازهای فنی تئاتر کشور در کارگاههای تخصصی جشنواره تئاتر فجر


 کارگاه سه روزه تئاتر تکنولوژیک که با حضور پروفسور والنتینا والنتینی و در ادامه کارگاههای سه گانه فنی تخصصی کشور ایتالیا در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شده بود با ارائه گواهی شرکت در کارگاه از سوی سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئ ...

تئاتر فستیوال

پایان کارگاه های تخصصی نور و صدای جشنواره تئاتر فجر با اجرای یک قطعه کوتاه نمایشی


 با پایان یافتن دو کارگاه تخصصی نور و صدای تئاتر، شرکت کنندگان در این دو کارگاه بر پایه یک طرح داستانی در قالب یک فعالیت  کارگاهی  بر روی یک قطعه نمایشی با بازی شیوا ابراهیمی و تمرین به روی شیوه ضبط موسیقی ,افکت و استفاده از افکت و خروجی های متنو ...

تئاتر فستیوال

فراخوان ثبت نام کارگاه های تخصصی صدا، نور  و تئاتر تکنولوژیک جشنواره تئاتر فجر


 دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر فراخوان ثبت نام سه کارگاه تخصصی صدا، نور و تئاتر تکنولوژیک را اعلام کرد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ستاد خبری روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دبیرخانه جشنواره د ...