کلید واژه : ویزه نامه ی سی و سومین جشنواره ی فجر


تئاتر فستیوال

ویژه نامه ی سی و سومین جشنواره ی تئاتر فجر


سی و سومین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر از تاریخ 1 الی 12 بهمن ماه 1393 برگزار شد . ویژه نامه ی زیر ماحصل فعالیت و نوشته های منتشر شده در وبسایت تئاتر فستیوال در ایام جشنواره است که اکنون در قالب " مجله ی اینترنتی " در دسترس مخاطبین عزیز قرار گرفته ...