کلید واژه : پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومتمعرفی نمایشنامه‌های منتخب بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت اعلام شد


اسامی نمایشنامه‌های منتخب بخش صحنه‌ای پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت از سوی هیات انتخاب آثار این بخش اعلام شدند. به گزارش تئاتز فستیوال ، هیات انتخاب آثار متون نمایشی بخش صحنه‌ای متشکل از نادر برهانی مرند، شهرام کرمی و جمشید خانیان ۵۱ ...

۷۰۰ متن نمایشی به جشنواره تئاتر مقاومت ارسال شد


پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت با ارسال بیش از ۷۰۰ متن نمایشی روبرو شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، بیش از ۷۰۰ متن نمایشی به غیر از متون چاپ شده از سوی هنرمندان به بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (تئاتر صحنه ای، کودک و ...