کلید واژه : پدر تعزیه دانشگاهی ایران


تئاتر فستیوال

دکتر جابر عناصری درگذشت


دکتر جابر عناصری تعزیه‌شناس ایرانی و دکتر فلسفه روز گذشته ۲۸ فروردین ماه چشم از جهان فروبست . به گزارش تئاتر فستیوال ، جابـر عناصری استاد دانشگاه که بیش از چهل کتاب در زمینه فرهنگ ایران به رشته تحریر در آورده در سن 71 سالگی دارفانی را وداع گفت ...