کلید واژه : پردیس چارسو


تئاتر فستیوال

نمایشنامه “مراسم قطع دست در اسپوکن” خوانش می شود


نمایشنامه "مراسم قطع دست در اسپوکن" به پاس 20 سال نقش‌آفرینی بهناز جعفری بر صحنه‌های تئاتر خوانش می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه "مراسم قطع دست در اسپوکن" نوشته مارتین مک دونا و کارگردانی عباس غفاری به پاس 20 سال نقش‌آفرینی بهناز ...